निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

वित्त विभाग

दस्तऐवज नाव दस्तऐवज भाषा आकार
रक्कम ECS द्वारे जमा करणेबाबत दि.18-04-2011 PDF icon रक्कम ECS द्वारे जमा करणेबाबत दि.18-04-2011 मराठी 232.01 KB
वित्त विभागाचे शासन परीपत्रक, दिनांक 01 एप्रिल 2019 PDF icon वित्त विभागाचे शासन परीपत्रक, दिनांक 01 एप्रिल 2019 मराठी 165.8 KB
वित्त विभागाचे शासन परीपत्रक, दिनांक 08-07-2019 PDF icon वित्त विभागाचे शासन परीपत्रक, दिनांक 08-07-2019 मराठी 161.77 KB
विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये रोख रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात करणेबाबत शा.नि.दि.05-12-2016 PDF icon विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये रोख रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात करणेबाबत शा.नि.दि.05-12-2016 मराठी 135.16 KB
शासनामार्फत होणारी सर्व प्रकारची प्रदाने ECS-NEFT मार्फत करणे बाबत शा. नि. दि १८-४-२०११ DBT PDF icon शासनामार्फत होणारी सर्व प्रकारची प्रदाने ECS-NEFT मार्फत करणे बाबत शा. नि. दि १८-४-२०११ DBT मराठी 1.83 MB