निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र सरकार, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

निविदा

अ.क्र. दस्तऐवज नाव दिनांक आकार डाउनलोड
1 मत्स्यालयातील माशांसाठी निविदा २६/०७/२०१७ 223.01 KB PDF icon मत्स्यालयातील माशांसाठी निविदा ( मराठी )
2 सॉफ्टवेअरसाठी निविदा २६/०७/२०१७ 127.89 KB PDF icon सॉफ्टवेअरसाठी निविदा ( मराठी )
3 निविदा सूचना १९/०९/२०१६ 726.28 KB PDF icon निविदा सूचना ( मराठी )