निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

तलाव ठेका

क्रमांक दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 शासन निर्णय दिनांक ३०-११-२०२१ PDF icon(मराठी,इंग्रजी) 710.78 KB
2 शासन निर्णय दिनांक ०३-०७-२०१९ PDF icon(मराठी) 1.31 MB
3 शासन निर्णय दिनांक २२-०२-२०१९ PDF icon(मराठी) 3.32 MB
4 शासन निर्णय दिनांक ३०-०६-२०१७ PDF icon(मराठी) 282.63 KB
5 शासन निर्णय दिनांक १३-०५-२०१५ PDF icon(मराठी,इंग्रजी) 679.51 KB
6 शासन निर्णय दिनांक २१-०४-२०१५ PDF icon(मराठी) 504.23 KB
7 शासन निर्णय दिनांक १२-०९-२०१४ PDF icon(मराठी) 139.79 KB
8 शासन निर्णय दिनांक २६-०६-२०१४ PDF icon(मराठी) 1.71 MB
9 शासन निर्णय (अतीवृष्टी) दिनांक २०-१२-२०१३ PDF icon(मराठी) 1.22 MB
10 शासन निर्णय दिनांक २२-१०-२०१३ PDF icon(मराठी) 1.29 MB

Pages