निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य

E.g., 10/03/2022
E.g., 10/03/2022
क्रमांक दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य दिनांक १२-१०-१९९९ PDF icon(मराठी ) 58.2 KB
2 अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य दिनांक ४-११-२००४ PDF icon(मराठी ) 45.81 KB