निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

अधिसुचना

E.g., 10/03/2022
E.g., 10/03/2022
क्रमांक दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अधिसूचना 01.012.2016 PDF icon(मराठी,इंग्रजी) 1.03 MB
2 6 ऑगस्ट 2015 रोजी 173 लँडिंग सेंटरची अधिसूचना PDF icon(मराठी,इंग्रजी) 1.67 MB
3 ट्रोलिंग रेग्युलेशन अधिसूचना 08-02-2016 PDF icon(मराठी,इंग्रजी) 98.45 KB
4 05-02-2016 पर्ससीन फिशिंग रेग्युलेशन अधिसूचना PDF icon(मराठी,इंग्रजी) 100.02 KB
5 अंमलबजावणी अधिका-यांना अधिसूचना PDF icon(मराठी) 367.04 KB
6 अधिसूचना 1 जून नोंदणी अधिकारी (एसीएफ) PDF icon(मराठी,इंग्रजी) 317.77 KB
7 एमएमएफ्रा अमेडमेंट अधिसूचना दि. 25.7.2000 PDF icon(मराठी) 34.85 KB
8 LED बाबत अधिसुचना दि 27 एप्रिल 2018. PDF icon(मराठी,इंग्रजी) 791.22 KB
9 जीआर 10.01.2017 ट्रॅव्हल नेट PDF icon(मराठी,इंग्रजी) 528.92 KB
10 14 ऑगस्ट अधिसुचना PDF icon(मराठी,इंग्रजी) 144.53 KB