निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

पदभरती

PDF iconएसपीयू& डीपीयू_जाहिरात (इंग्रजी) (1.16 एमबी)
PDF iconकायदा अधिकारी_जाहिरात (इंग्रजी) (1.16 एमबी)
PDF iconएसपीयू& डीपीयू_जाहिरात (इंग्रजी) (1.82 एमबी)

PDF iconपदभरती(मराठी)(1.87 MB)
PDF iconअनुकांपा वर्ग 4 प्रतीक्षा यादी(मराठी) (789.73 KB)
PDF iconवर्ग 4 अनुकंपा नियुक्ती आदेश दि.07.10.2021(मराठी) (1.14 MB)
PDF iconअनुकंपा नियुक्ती आदेश 26.10.2021(मराठी)(914 KB)
PDF iconजागृती हिरे यांचे नियुक्ती पत्र (438.9 KB)
PDF iconरजनी आमरावकर यांचे नियुक्ती पत्र (309.79 KB)
PDF iconअंकिता गोदावरीकर यांचे नियुक्ती पत्र(345.12 KB)
PDF iconआकाश साळुंके यांचे नियुक्ती पत्र(427.94 KB)
PDF iconप्रियंका पवार यांचे नियुक्ती पत्र(447.05 KB)
PDF iconआम्रपाली जंजाळ यांचे नियुक्ती पत्र(345.31 KB)
PDF iconश्वेता काटे, DPM मुंबई-उपनगर यांचे नियुक्ती पत्र(1.1 MB)
PDF iconसुमेध हलमारे यांचे नियुक्ती पत्र(368.98 KB)
PDF iconअमित पाटील यांचे नियुक्ती पत्र(409.5 KB)
PDF iconअंकिता गोदावरीकर डीपीएम ठाणे यांचे नियुक्ती पत्र(1.24 MB
PDF iconसोनल काळबांडे यांचे नियुक्ती पत्र(464.74 KB)
PDF iconअमित कोकाटे, डीपीएम मुंबई शहर यांचे नियुक्ती पत्र (1.06 MB)
PDF iconरजनी आमरावकर Dy.SPM यांचे नियुक्ती पत्र (988.29 KB)
PDF iconहृषिकेश भाटकर, डीपीएम, रायगड यांचे नियुक्ती पत्र (1.13 MB)
PDF iconश्वेता पाटील, डीपीएम रत्नागिरी यांचे नियुक्ती पत्र(1.19 MB)
PDF iconबहार महाकाल, डीपीएम सिंधुदुर्ग यांचे नियुक्ती पत्र (1.19 MB)
PDF iconगुरुदेव चिभाडे, डीपीएम पालघर यांचे नियुक्ती पत्र (1.21 MB)
PDF iconनंदकिशोर इंगोले, एसपीएम यांचे नियुक्ती पत्र (१.३१ एमबी)