निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

गस्ती नौका

E.g., 10/02/2022
E.g., 10/02/2022
क्रमांक दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम अंतर्गत गस्ती नौका दिनांक १९-१०-२००१ PDF icon(मराठी ) 58.41 KB
2 गस्ती नौका शासन निर्णय दि.01-09-2015 PDF icon(मराठी ) 857.55 KB