निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

पी एम एम एस वाय सन २०२१-२२ चे कार्यालयीन मंजुरी आदेश दि.२७/१०/२०२१

PDF iconसभेचे इतिवृत्त (इंग्रजी) (1.89 एमबी)

PDF iconSLAMC बैठकीसाठी उपस्थित असलेल्या समिती सदस्यांची यादी (इंग्रजी) (994.07 KB)

Fileपरिशिष्ट-2 - मंजुर लाभार्थ्यांची यादी (एम.आय.एस.) (इंग्रजी) (94.51 KB)

PDF iconभंडारा (मराठी, इंग्रजी) (2 एमबी)

PDF iconगडचिरोली (मराठी, इंग्रजी) (1.9 MB)

PDF iconचंद्रपूर (मराठी, इंग्रजी) (2.13 MB)

PDF iconगोंदिया (मराठी, इंग्रजी) (2.34 MB)

PDF iconनागपूर (मराठी, इंग्रजी) (3.78 MB)

PDF iconवर्धा (मराठी, इंग्रजी) (1.87 MB)

PDF iconमत्स्य विस्तार सेवा केंद्र (इंग्रजी) (286 KB)

PDF iconमत्स्य मूल्यवर्धित उपक्रम (इंग्रजी) (286 KB)

PDF iconखुल्या समुद्रातील पिंजरा मत्स्यसंवर्धन (इंग्रजी) (294 KB)

PDF iconघरामागील अंगनातील छोटे RAS (इंग्रजी) (253.6 KB)

PDF iconघरामागील शोभिवंत माश्यांचे संवर्धन संच (इंग्रजी) (321.88 KB)

PDF iconकिओस्क (इंग्रजी) (799.67 KB)

PDF iconगोड्या पान्यातील बायोफ्लोक प्रकल्प - निविष्ठा अनुदानासह (इंग्रजी) (804.64 केबी)

PDF iconक्षारयुक्त तलावामध्ये बायोफ्लोक प्रकल्प (इंग्रजी) (165.91 KB)

PDF iconमत्स् संगोपन तलावाचे बांधकाम (इंग्रजी) (2.57 MB)

PDF iconनिमखारे पानी तलावाचे बांधकाम (इंग्रजी) (161.6 KB)

PDF iconमत्स्यसंवर्धन तलावाचे बांधकाम (इंग्रजी) (269.25 KB)

PDF iconक्षारयुक्त तलाव बांधकाम (इंग्रजी) (253.22 KB)

PDF iconखोल समुद्रात मासेमारी करणारी जहाजे (इंग्रजी) (296.01 KB)

PDF iconरोग निदान प्रयोगशाळा (इंग्रजी) (240.19 KB)

PDF iconई प्लॅटफॉर्म (इंग्रजी) (237.24 KB)

PDF iconमत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची स्थापना (इंग्रजी) (439.58 KB)

PDF iconसी वीड राफ्ट्सची स्थापना (इंग्रजी) (211.61 KB)

PDF iconलघुमत्स्य खाद्य कारखाना -२ टन (850.39 KB)

PDF iconमत्स्य खाद्य कारखाना -८ टन (इंग्रजी) (304.77 KB)

PDF iconमत्स्य खाद्य कारखाना- 20 टन (इंग्रजी) (260.67 KB)

PDF iconबर्फ कारखाना-10 टन (इंग्रजी) (283.46 KB)

PDF icon बर्फ कारखाना-20 टन (इंग्रजी) (274.99 KB)

PDF iconबर्फ कारखाना-30 टन (इंग्रजी) (292.87 KB)

PDF iconबर्फ कारखाना-50 टन (इंग्रजी) (326.12 KB)

PDF iconरेफ्रिजरेटेड वाहन (इंग्रजी) (442.82 KB)

PDF iconपिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन प्रकल्प (इंग्रजी) (1.14 MB)

PDF iconछोटा RAS प्रकल्प (इंग्रजी) (5.09 MB)

PDF iconनिमखारे निविष्ठा अनुदान (इंग्रजी) (134 KB)

PDF iconगोड्यापाण्यातील निविष्ठा अनुदान (इंग्रजी) ( 4 MB )

PDF iconक्षारयुक्त पाणी निविष्ठा अनुदान (इंग्रजी) (247 KB )

PDF iconइन्सुलेटेड वाहन 6 टन (इंग्रजी) ( 534 KB)

PDF iconएकात्मिक शोभिवंत माश्यांचे प्रकल्प (इंग्रजी) (384 KB )

PDF iconमोठा पाणी पुन:वापर प्रणाली (इंग्रजी) ( 879 KB)

PDF iconमासे विक्री केंद्र (इंग्रजी) ( 398 KB)

PDF iconजलाशयामध्ये मत्स्य बोटूकली साठवणूक (इंग्रजी) ( 1.5 MB)

PDF icon पारंपारिक मच्छीमारांसाठी नौका आणि जाळी पुरवणे (इंग्रजी) ( 1.7 MB)

PDF iconरिक्रिएश्न्ल फिशरीज (इंग्रजी) ( 277 KB)

PDF icon मोटारसायकलसह शितपेटी (इंग्रजी) ( 1.4 MB)

PDF icon शीतगृहाचे आधुनिकीकरण (इंग्रजी) (254 KB)

PDF icon मध्यम आकाराचे शोभिवंत माश्यांचे संगोपन संच (इंग्रजी) (231 KB)

PDF iconमध्यम पाणी पुन: वापर प्रणाली (इंग्रजी) (3.8 MB)

PDF icon तीनचाकी सह शितपेटी (इंग्रजी) (827 KB)

PDF iconमच्छीमार नौकांची अपग्रेडेशन (इंग्रजी) (312 KB)

Fileपरिशिष्ट-3-प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थ्यांची यादी (एम.आय.एस.) (इंग्रजी) (19.89 KB)

PDF iconमत्स्य संवर्धन तलाव बांधकाम - प्रतीक्षा यादी (इंग्रजी) (372.78 केबी)

PDF iconमत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची स्थापना - प्रतीक्षा यादी (इंग्रजी) (242.05 KB)

PDF iconगोड्यापाण्यातील निविष्ठा अनुदान- प्रतीक्षा यादी (इंग्रजी)(414 KB)

PDF iconमोठी RAS - प्रतीक्षा यादी (इंग्रजी) (1.1 MB)

PDF iconमासे विक्री केंद्र- प्रतीक्षा यादी (इंग्रजी) (414 KB)

PDF icon मोटारसायकलसह शितपेटी- प्रतीक्षा यादी(इंग्रजी) (256 KB)