निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

नैसर्गिक आपत्ती

E.g., 10/02/2022
E.g., 10/02/2022
क्रमांक दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 फयान शासन निर्णय दिनांक १२-११-२००९ PDF icon(मराठी ) 2.62 MB
2 नैसर्गिक आपत्ती शासन निर्णय दिनांक १९-४-१९७६ PDF icon(इंग्रजी ) 65.72 KB
3 मच्छिमार संकट निवारण निधी शासन निर्णय दिनांक १-४-२००८ PDF icon(मराठी ) 32.45 KB
4 फयान शासन निर्णय दिनांक २५-११-२००९ PDF icon(मराठी ) 59.06 KB
5 फयान शासन निर्णय दिनांक २६-११-२००९ PDF icon(मराठी ) 36.62 KB
6 मच्छिमार कुटुंब अर्थसहाय्य शासन निर्णय दिनांक २-९-१९९६ PDF icon(मराठी ) 61.8 KB