निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

नैसर्गिक आपत्ती

E.g., 10/02/2022
E.g., 10/02/2022
क्रमांक दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 मच्छिमारांसाठी सानुग्रह अनुदानाची योजना, शासन निर्णय दिनांक १९-०४-१९७६ PDF icon(इंग्रजी ) 26.46 KB