निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मच्छिमार कल्याणकारी योजना

E.g., 10/02/2022
E.g., 10/02/2022
क्रमांक दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 केंद्र पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी दिनांक २८-०१-२००९ PDF icon(इंग्रजी ) 86.51 KB
2 राष्ट्रीय कल्याण निधी या केंद्र पुरस्कत योजनेखाली मच्छिमारासाठी घरे व कूपनलिका बांधण्याबाबत दिनांक २२-११-१९९६ PDF icon(मराठी ) 39.96 KB
3 फयान शासन निर्णय दिनांक १२-११-२००९ PDF icon(मराठी ) 2.62 MB
4 राष्ट्रीय कल्याण निधी या केंद्र पुरस्कत योजनेखाली मच्छिमारासाठी घरे व कूपनलिका बांधण्याबाबत दिनांक २९-०३-१९९७ PDF icon(मराठी ) 37.32 KB