निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

इष्टतम मत्स्यबोटुकली साठवणूक पंचनामे

pdf-iconकाळदरी तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi)(799.37 KB)
pdf-iconदेऱ्हळ तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi)(554.81 KB)
pdf-iconगोदेगांव तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi)(710.46 KB)
pdf-iconपाझर तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (1.61 MB)
pdf-iconआंबा तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi)(1.94 MB)
pdf-iconअंजना तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi)(585.14 KB)
pdf-iconवडनेर तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi)(754.76 KB)
pdf-iconजि.औरंगाबाद(Marathi)(2.61 MB)
pdf-iconदहेगांव तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi)(967.47 KB)
pdf-iconदेवगांव तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (459.25 KB)
pdf-iconदेवपुडी तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (1.14 MB)
pdf-iconगलवाड तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (599.8 KB)
pdf-iconगिरजा तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (595.89 KB)
pdf-iconफुलंब्री तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (3.13 MB)
pdf-icon जि.औरंगाबाद(Marathi) (1.79 MB)
pdf-iconहळदा व जळकी तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (1.79 MB)
pdf-iconहिवरी तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (568.9 KB)
pdf-iconकैडगाव तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (1.49 MB)
pdf-iconपरदरी तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (505.67 KB)
pdf-iconकुबेर गेवराई पाझर तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (1.83 MB)
pdf-iconकेळगाव तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (625.33 KB)
pdf-iconखेळणा धरण तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (608.96 KB)
pdf-iconखिर्डी तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (524.74 KB)
pdf-iconकोल्ही तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (546.61 KB)
pdf-iconगणेशपूर तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (1.05 MB)
pdf-iconमाटेगांव तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (783.38 KB)
pdf-iconजि.बीड(Marathi) (6.87 MB)
pdf-iconमावसाळा तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (868.23 KB)
pdf-iconनारंगी तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (2.07 MB)
pdf-iconनेवपूर तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (620.36 KB)
pdf-iconनिल्लोड तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (695.14 KB)
pdf-iconनिंभोरा साठवण तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (695.14 KB)
pdf-iconनिरगुडी तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (678.67 KB)
pdf-iconपळसगांव तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (577.03 KB)
pdf-iconरिठ्ठी मोहर्दा तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (732.09 KB)
pdf-iconसावळदबारा तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (1.27 MB)
pdf-iconसुखणा तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (2.06 MB)
pdf-iconठेकू तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (1009.25 KB)
pdf-iconउंडणगाव सिंचन तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (653.06 KB)
pdf-iconवरखेडी तांडा सिंचन तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (1.26 MB)
pdf-iconवरठाण तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (625.32 KB)
pdf-iconवाकोद तलाव जि.औरंगाबाद(Marathi) (4.25 MB)