निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र सरकार, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

डिझेल कोटा

क्रमांक दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 डिझेल कोटा सर्व एसीएफ 1 एप्रिल 17 ते 31 मे 17 PDF icon डिझेल कोटा सर्व एसीएफ 1 ( मराठी ) 1.48 MB
2 डिझेल कोटा रायगड 1 एप्रिल 17 ते 31 मे 17 PDF icon डिझेल कोटा रायगड ( मराठी ) 405.41 KB