निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय बंदराचा विकास

E.g., 10/03/2022
E.g., 10/03/2022
क्रमांक दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 मत्स्यव्यवसाय बंदरे आणि जेट्टी यांचा विकास दिनांक २४-११-२००९ PDF icon(मराठी) 43.68 KB
2 राष्ट्रीय कल्याण निधी या केंद्र पुरस्कत योजनेखाली मच्छिमारासाठी घरे व कूपनलिका बांधण्याबाबत दिनांक २९-०३-१९९७ PDF icon(मराठी ) 37.32 KB
3 मिरकरवाडा मच्छिमार बंदरात पुरविल्या जाणाया सुविधा प्रित्यर्थ सेवाशुल्काचे दर विहित करणे दिनांक २-१-१९९६ PDF icon(मराठी ) 68.12 KB
4 30 जुलै 2015 जीआर PDF icon(मराठी) 1.64 MB