निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय संस्थांचा विकास

E.g., 10/03/2022
E.g., 10/03/2022
क्रमांक दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 संस्थाची आर्थिक व्यवहार्यथा ७-२-१९८९ PDF icon(मराठी ) 40.69 KB
2 सहकार कायद्यांतर्गत आदेश दिनांक ४-३-२००३ PDF icon(मराठी /इंग्रजी ) 59.45 KB
3 सहकार कायद्यांतर्गत आदेश दिनांक ३०-३-२००० PDF icon(मराठी / इंग्रजी ) 60.76 KB
4 सहकारी कृती आदेश जीआर तारीख ३०-३-२००० PDF icon(मराठी) 60.76 KB