निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

फोटो गॅलरी

तारापोरवाला मत्स्यालय

Fish1 Fish1
Fish1 Fish5
Fish6 Aq1
Aq2 Aq2
Aq2 Aq2
Aq2 Aq2
Aq2 Aq2
Aq2 Aq2

जनसंपर्क कार्यक्रम

Har1
out1
out4 out4
out4 out4
out4 out4
out4 out4
out4

चित्रकला स्पर्धा

Har1
Har1
Har1 Har1
Har1 Har1
Har1 Har1
Har1 Har1

बंदरे व नौका

Har1

अग्राव बंदर जि.रायगड

Har2

मखरेबाग जेट्टी

Har3

तारमुंबरी जेट्टी जि.रत्नागिरी

Har4

मिरकरवाडा मासेमारी पोर्ट3 जि.रत्नागिरी

Har4

करंजा बंदर जि.रायगड

jetty

बोऱ्या बंदर जि.रत्नागिरी

jetty

जयगड बंदर जि.रत्नागिरी

jetty

तारकर्ली जेट्टी जि.सिंधुदुर्ग

jetty

अलिबागकोळीवाडा जेट्टी जि.रायगड

jetty

अर्नाळा बंदर जि.पालघर

jetty

दाभोळ बंदर जि.रत्नागिरी

jetty

एकदारा कोळीवाडा जेट्टी

jetty

विजयदुर्गा बंदर

jetty

राजापुरी कोळीवाडा जेट्टी जि.रत्नागिरी

महामत्स्य अभियान जि.जळगाव

Jal1 Jal2

महामत्स्य अभियान जि.जालना

Jaln1 Jaln2

महामत्स्य अभियान जि.औरंगाबाद

Aug1 Aug2
Aug3 Aug4

महामत्स्य अभियान जि.नाशिक

Nas1 Nas2

महामत्स्य अभियान जि.बीड

Bid

महामत्स्य अभियान जि.ठाणे पालघर

Nav1 Nav2
Nav3 Nav4

महामत्स्य अभियान जि.पुणे

Pune