निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट्र शासन, भारत
भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

वार्षिक अहवाल

E.g., 10/02/2022
E.g., 10/02/2022
क्रमांक दस्तऐवज नाव दस्तऐवज आकार
1 वार्षिक विकास कार्यक्रम २०२१-२२ PDF icon(मराठी) 1.15 MB
2 वार्षिक विकास कार्यक्रम २००८-०९ PDF icon(मराठी ) 672.71 KB
3 वार्षिक विकास कार्यक्रम २००८-०९ PDF icon(मराठी ) 672.71 KB